Vzdělávací středisko Gemini

Z Gewiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co je to Vzdělávací středisko Gemini?[editovat | editovat zdroj]

pořadatelem Gemini a několika dalších kurzů je Vzdělávací středisko Gemini - VSG. Bez VSG by některé akce obtížně hledaly pořadatele, bez VSG by některé akce měly značné problémy s materiálním zabezpečením.

VSG je zvláštní organizační jednotkou Junáka ve smyslu stanov a má svůj vlastní statut schválený Náčelnictvem Junáka.

V čele VSG stojí Rada volená na Sněmu VSG. Ta zajišťuje chod střediska - schvaluje projekty akcí, kontroluje je, spravuje majetek střediska. Rada může také iniciovat vznik nových akcí, zaštítit víkendové semináře atd. Sněm také volí revizní komisi, která kontroluje hospodaření střediska.

Sněm se schází zpravidla jednou za rok, každý druhý bývá volební, tedy takový, na kterém se volí rada VSG. Sněm tvoří všichni členové Junáka, kteří jsou momentálně ve středisku zaregistrovaní. Registrace je na jeden rok a ve smyslu organizačního řádu se jedná o hostování - každý člen VSG je normálně zaregistrován ve svém domovském středisku a ve VSG je hostujícím členem.

Co takhle stát se členem VSG?[editovat | editovat zdroj]

Stát se členem VSG je velmi snadné. Přijdeš na nejbližší sněm VSG a vezmeš si s sebou 50 Kč. Skutečně - pouhých padesát korun českých, které tvoří tvé členské příspěvky na celý rok ve středisku a VSG je používá na nezbytné výdaje, které nelze hradit z jiných zdrojů (některé administrativní poplatky apod.) Na sněmu vyřídíš členské formality (maximálně jedna minuta - stopni si to!) a je hotovo. Ve svém domovském středisku pak oznámíš, že jsi hostujícím členem VSG.

K čemu členství ve VSG opravňuje?[editovat | editovat zdroj]

Především právě k účasti na sněmu, tedy i k možnosti volit Radu VSG a tím ovlivnit chod střediska na další dva roky. Na sněmu můžeš také vznášet návrhy a požadavky - pokud je sněm odhlasuje, stanou se pro Radu závazné! Můžeš se třeba vyjádřit k tomu, jaké akce by mělo středisko pořádat, nebo jaké akce by naopak pořádat nemělo.

Sněm VSG je také příležitostí, kde se pokusit hledat lidi pro případný vzdělávací projekt, který nosíš v hlavě, a získat od střediska pro něj podporu a záštitu.

Můžeš samozřejmě kandidovat do Rady VSG nebo do revizní komise!

No a v minimalistickém pohledu na věc - dáš padesát korun na dobrou věc a uvidíš se s fajn lidmi.

K čemu členství ve VSG zavazuje[editovat | editovat zdroj]

Upřímně řečeno - vlastně k ničemu. Když tedy nepočítáme těch padesát korun a hodinku a půl na sněmu. Jestli ze členství ve VSG vyvodíš pro sebe nějaký morální závazek spoluodpovědnosti na chodu střediska - to je zcela na Tobě.

Jdi do toho![editovat | editovat zdroj]

Co si budeme namlouvat - Vzdělávací středisko Gemini má momentálně problémy. Najdi si tedy čas, přijď na nejbližší sněm VSG a nabídni malý kousek pomoci. Budeš vítán!

Aktuálně ze střediska[editovat | editovat zdroj]

Z posledního sněmu ...

- Do VSG se zaregistrovali noví hostující členové - viz prezenční listina.

- Sněm vzal na vědomí, že rada VSG pokračuje ve složení zvoleném na předchozím sněmu.

- Bylo dohodnuto, že pravidla pro pořádání akcí VSG budou zpřísněna a že rada bude individuálně schvalovat každý předložený projekt.

- Byla vytvořena širší skupina spolupracovníků rady VSG: Brčko, Vrána, Víťa, Ježek.

- Funkce tajemnice rady VSG se ujala Katy.

--Katy 21. 9. 2011, 22:57 (CEST)


VSG má od 23. 8. 2011 nový běžný účet založený u FIO banky. Má číslo: 23 00 16 32 49 / 2010. Starý účet bude zrušen, takže případné peníze posílejte jen na nový účet :) Díky. Johan