Gewiki:Gewiki licence 1.0

Z Gewiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

(Prozatimní návrh licenčního textu - stav 23. 11. 2007)

Dokumenty (texty, fotografie apod.) umístěné na Gewiki mají vesměs charakter autorského díla, ke kterým jsou autorská práva zajištěna zákony České republiky, zejména autorským zákonem.

Není-li u jednotlivých dokumentů uveden jiný licenční režim (Kupříkladu GNU Free Documentation License nebo naopak plná výhrada autorských práv podle zákona) podléhá užití těchto dokumentů této "Gewiki licenci".

Pokud někdo umístí své autorské dílo na Gewiki, uvede u něj licenční podmínky k jeho užití. Neučiní-li tak, souhlasí s tím, že užití díla se bude řídit Gewiki licencí.

Umístit cizí autorské dílo na Gewiki je povoleno jen tehdy, pokud licenční podmínky takové užití díla připouštějí, a jen s uvedením příslušné licence.

Gewiki licence opravňuje k užití díla pro potřeby skautského*) vzdělávání a výchovy. Pokud je dílo rozmnožováno (elektronicky nebo v hmotné podobě) musí být u takové rozmnoženiny uvedeno, že dílo bylo převzato z www.gewiki.cz a že jeho užití podléhá Gewiki licenci. Je-li u díla uveden autor, musí být údaj o autorství vždy uveden u každé rozmnoženiny díla.*) Za stejných podmínek může být dílo užito i pro potřeby výchovy a vzdělávání v jiných neziskových organizacích, pokud jejich cíle a poslání jsou v souladu s myšlenkovými principy skautingu.