Uživatel:Franta/Slovníček

Z Gewiki
 • G, Ge
 • C
 • P
 • I / T
 • G21 / C21 / P21 => G22 / C22 / P22 => G23 / C23 / P23
 • CT
 • PT
 • KT
 • ST
 • TT
 • DT
 • IK
 • ILŠ
 • VLK
 • VZ
 • MČP
 • LJL
 • GGD
 • IVP
 • IND
 • OVE
 • HMG
 • PL
 • VzB?
 • VB
 • PB
 • VP
 • DpO
 • PA + PO
 • EMÚČO
 • VUC
 • MUC
 • RUC
 • VT
 • MT
 • W1 (W1P)
 • W2 (W2C)
 • W3 (W3S)
 • KAT
 • ROZ
 • LiVe

Zkratky kateder KOM, MET, VED, PRX, DĚT, HOD, PRV = ORG+PRÁ, HOS, OSO, PLA ...?

Vrá, Yw, Vlo, Geo, Jež, Jžr, Ž(u), F(ra), Bob, Ku, Kak,